Alt image
Stacks Image 25

1967 startades TRU, kommittén för television och radio i utbildningen av staten som försöksverksamhet med att sända trådlösa läromedel till universitet och förskolor. Placeringen var i Stocksund (på bilden Gamla Elverket Stocksund) och verksamheten fortsatte till 1978 då den övertogs av det nystartade Sveriges Utbildningsradio AB.
1978 gjordes en omfattande omorganisation där Sveriges Radio klövs i fyra dotterbolag som ägdes av Sveriges Radio. Det nybildade Sveriges Utbildningsradio var ett av dessa (de övriga var Sveriges Television, Sveriges Riksradio och Sveriges Lokalradio).
Stacks Image 21
Kuriosa:
1967 den 15 augusti anställdes jag av Lars Ag (chef för TRU) efter ett samtal med honom på utbildningsdepartementet.
Övrig personal, ett tiotal medarbetare anställdes 1 september 1967.
Med andra ord så var jag den först anställde på det som blev Utbildningsradion.

Bild tagen utanför TV studion i Stocksund i augusti 1967
av Leif Hedman för tidningsomslag till artikel om TRU.
Jag var 26 år då.